Bestuurlijke Boete

Inrijverbod Om sluipverkeer door Oostzaan te voorkomen is een inrijverbod ingesteld. De gemeente wil met deze regeling het sluipverkeer verminderen en de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren. Het inrijverbod geldt voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen op de volgende tijden en locaties: - Kerkstraat: van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 - 09.00 uur is het niet toegestaan de    Kerkstraat in te rijden richting het centrum. - Kerkstraat: van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 - 19.00 uur is het niet toegestaan via de     Kerkstraat naar Zaandam te rijden. - De Haal: van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 - 19.00 uur is het niet toegestaan via De Haal    naar Purmerend te rijden. Bestuurlijke boete De gemeente Oostzaan heeft de mogelijkheid om een boete op te leggen voor feiten die overlast geven. Overlast gevend sluipverkeer is verboden en wordt beboet met een bedrag van € 100,- per overtreding. Flitsfoto opvragen Heeft u een boete gekregen? Dan kunt via onderstaande link een flitsfoto opvragen.  https://www.oostzaan.nl/flitsfoto Bezwaar maken Bent u het niet eens met de bestuurlijke boete? Laat ons dat dan weten via digitaalloket.cocensus.nl Doe dat binnen 6 weken na de verzenddatum die bovenaan de brief staat. Kunt u geen gebruik maken van het Digitaal Loket? Gebruik dan het “Reactieformulier” welke bij de per post verstuurde bestuurlijke boetes wordt meegestuurd. Betalen De bestuurlijke boetes moeten worden betaald binnen 2 maanden. Betalen in termijnen is niet mogelijk. Wanneer niet betaald wordt volgt een aanmaning en eventueel een dwangbevel. Ontheffing Bewoners en bedrijven uit Oostzaan kunnen een ontheffing aanvragen. Zij mogen dan gewoon doorrijden op het betreffende wegvak. Er worden geen boetes opgelegd voor kentekens waarvoor een ontheffing is afgegeven. Er kan een ontheffing worden aangevraagd als u : inwoner bent van Oostzaan; uw bedrijf of instelling in Oostzaan is gevestigd; werkzaamheden verricht in Oostzaan; buiten Oostzaan woont maar uw kinderen naar een dagopvang, bassischoolschool of vereniging in Oostzaan gaan; mantelzorg verleent aan een inwoner van Gemeente Oostzaan en deze persoon verzorgt tijdens de uren van het inrijverbod. een lidmaatschap of overeenkomst heeft bij een recreatieve voorziening, bijvoorbeeld een sportclub of manege, in Oostzaan. Meer informatie over de voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing en het aanvragen van een ontheffing kunt u vinden via de website van de gemeente Oostzaan.