Hondenbelasting

U betaalt hondenbelasting voor iedere hond die u heeft. Als hondenbezitter moet u hier zelf aangifte van doen. Ook moet u zelf wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld bij overlijden van de hond.

Wie betaalt de hondenbelasting?

De hondenbelasting wordt geheven voor het houden van één of meer honden. De houder van de hond krijgt de aanslag. Voor honden die door gezinsleden worden gehouden, is het hoofd van het gezin belastingplichtig. Als hondenbezitter moet u zelf aangifte doen. Ook een wijziging van het aantal honden moet u melden. Het doorgeven van de aangifte of een wijziging moet binnen maximaal twee weken plaatsvinden. Zowel de aangifte als het doorgeven van een wijziging kunt u digitaal verzorgen.

Tarieven 2023

Voor het belastingjaar 2023 zijn de volgende tarieven voor de hondenbelasting vastgesteld:

 • per hond, € 47,70
 • voor een kennel, € 140,00

Verhuizing

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een adres buiten de gemeente en u heeft deze verhuizing doorgegeven aan de gemeente, dan krijgt u automatisch een gedeeltelijke vermindering van de aanslag hondenbelasting. Ook een wijziging in het aantal honden dat door u wordt gehouden heeft invloed op de hoogte van de aanslag. Van een wijziging in het aantal honden moet u melding maken. Een wijziging kunt u ook digitaal verzorgen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Veel gestelde vragen

 • U kunt bezwaar maken als de aanslag is berekend naar een onjuist aantal honden of uw hond is voor 1 januari 2023 overleden. U kunt eveneens bezwaar maken als de verkeerde houder is aangeslagen. U kunt  binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag digitaal bezwaar indienen of door gebruik te maken van het bij de aanslag gevoegde reactieformulier. U moet dit reactieformulier na ondertekening wel binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet terugsturen naar:

  • de Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16,
  • 1960 AA Heemskerk
 • Als u in de loop van het jaar houder van een hond wordt, dan wordt de aanslag berekend op basis van het aantal resterende volle maanden van het jaar dat u houder van een hond bent. Ingeval de hond in de loop van het jaar overlijdt of als u niet meer de houder van een hond bent, wordt op verzoek ontheffing verleend voor het aantal nog resterende volle maanden. Als u naar een andere gemeente verhuisd ontvangt u automatisch ontheffing voor het aantal nog resterende maanden.

 • Kunt u door een laag inkomen de hondenbelasting niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Op grond van de Gemeentewet is het verboden vrijstelling te verlenen als een hond gehouden wordt als waakhond. De houder van een waakhond is daarom wel belastingplichtig.

 • Ja, als u deze wijziging door geeft bij 'Burgerzaken' dan volgt automatisch een gedeeltelijke vermindering van uw aanslag hondenbelasting. U hoeft hiervoor dan niet te bellen of te schrijven.

 • Ja, als u deze wijziging schriftelijk door geeft aan de Inspecteur Belastingen, Postbus 16, 1960 AA Heemskerk, dan wordt de aanslag verminderd met het aantal volle maanden dat in het belastingjaar nog resteert na de opgetreden wijziging. U moet dan wel een verklaring van de dierenarts of van de nieuwe eigenaar meesturen.

 • De hondenbelasting wordt geheven voor het houden van één of meer honden. De houder van de hond krijgt de aanslag. Voor honden die door gezinsleden worden gehouden, is het hoofd van het gezin belastingplichtig. Als hondenbezitter moet u zelf aangifte doen. Ook een wijziging van het aantal honden moet u melden bij de gemeente. Het blijkt uit de praktijk dat niet alle honden worden aangegeven. De gemeente voert daarom controles uit. Als bij zo'n controle blijkt dat er geen aangifte is gedaan kan een boete en een extra hoge aanslag worden opgelegd.